• obniżenie wymiaru czasu pracy
  RODZIC W PRACY

  Obniżenie wymiaru czasu pracy

  Jednym z najpopularniejszych uprawnień dla Mam wracających do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim jest możliwość obniżenia dotychczasowego wymiaru czasu pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Warunki jakie musisz spełnić, aby móc korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy Obniżenie wymiaru czasu pracy – charakterystyka Dotychczasowy wymiar czasu pracy możesz obniżyć maksymalnie do ½ etatu. Jeśli więc aktualnie pracowałaś na pół etatu lub mniej – nie możesz skorzystać z tego uprawnienia. Przepisy nie regulują minimalnego wymiaru etatu o jaki możesz zmniejszyć swój dotychczasowy wymiar czasu pracy. Pamiętaj jednak, że celem tego uprawnienia jest sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zatem symboliczne obniżenie wymiaru czasu pracy może pozostawać w sprzeczności z celem uprawnienia i…

 • work-life balance
  RODZIC W PRACY

  Work-life balance, czyli 7 nowości dla rodziców w Kodeksie pracy

  Rodzicu, nowelizacja Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r. mająca na celu wdrożenie unijnej dyrektywy tzw. Work-life balance wprowadziła nowe uprawnienia, z których możesz skorzystać. Poznaj 7 nowości dla rodziców w Kodeksie pracy. 1. Większy wymiar urlopu rodzicielskiego Urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze:41 tygodni – 1 dziecko43 tygodnie – więcej niż 1 dziecko65 tygodni – 1 dziecko z zaświadczeniem z ustawy „Za życiem”67 tygodni – więcej niż 1 dziecko z zaświadczeniem z ustawy „Za życiem”38/62 tygodnie – pracownicy z art. 183 § 3 Kodeksu pracy UWAGA – 9 tygodni z tego wymiaru może wykorzystać wyłącznie drugi z rodziców!Oznacza to, że jeden rodzic może wykorzystać max 32 tyg. z puli 41 (wersja…

 • pracanawychowawczym
  URLOPY

  Praca na urlopie wychowawczym

  Urlop wychowawczy jest urlopem celowym. Oznacza to, że jest udzielany w konkretnym celu jakim jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak na takim urlopie możesz podjąć pracę zarobkową, jeżeli nie spowoduje to trwałego zaprzestania sprawowania takiej opieki. Poznaj wszystkie warunki pracy na urlopie wychowawczym. Rodzaj pracy zarobkowej Na urlopie wychowawczym możesz świadczyć pracę w dowolnej formie: Wybór pracodawcy Na urlopie wychowawczym możesz podjąć pracę zarówno u dotychczasowego pracodawcy (czyli tego, który udzielił Ci urlopu) jak i u innego pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że praca na umowie o pracę u swojego pracodawcy wymaga podpisania nowej umowy, bowiem przepis mówi o „podjęciu pracy”, a nie jej kontynuowaniu. Do podjęcia pracy u innego…

 • uprawnieniarodzicow
  RODZIC W PRACY

  Uprawnienia dla rodziców dziecka do 8 roku życia

  Pracujesz i wychowujesz dziecko do 8 roku życia? Poznaj uprawnienia, z których możesz skorzystać w pracy, by ułatwić sobie godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem. Uprawnienia dla rodziców w zakresie organizacji pracy Możliwość nie wyrażenia zgody na: Co złożyć? Do akt osobowych składasz OŚWIADCZENIE o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia. Możesz wyrazić zgodę na nadgodziny, ale nie na delegacje i na odwrót. W każdej chwili możesz takie oświadczenie zmienić i wyrazić zgodę/odmówić zgody. Pamiętaj, że w tym samym czasie tylko jeden z rodziców może korzystać z danego uprawnienia. Elastyczna organizacja pracy Możliwość wnioskowania o: Co i kiedy złożyć? Złóż pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej na co najmniej…

 • opieka
  RODZIC W PRACY

  Opieka na dziecko z art. 188 Kodeksu pracy

  Opieka na dziecko z art. 188 Kodeksu pracy to uprawnienie pracownicze, dzięki któremu zyskujesz w ciągu roku dodatkowe i płatne dni wolne od pracy. Dla kogo? Uprawnienie to przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat. Oznacza to, że z prawa do opieki mogą skorzystać rodzice oraz inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem (rodzice adopcyjni, zastępczy, opiekunowie prawni i faktyczni). Jeśli pracujesz na umowie zlecenie lub o dzieło to niestety to uprawnienie Ci nie przysługuje, ponieważ w świetle przepisów Kodeksu pracy nie jesteś pracownikiem – jesteś zleceniobiorcą lub wykonawcą dzieła (reguluje to Kodeks cywilny). Prawo do opieki nie zależy od:– sposobu nawiązania stosunku pracy (u. o pracę, mianowanie, powołanie,…

 • urlop-wypoczynkowy
  RODZIC W PRACY

  Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

  Droga Mamo,jeśli kończy Ci się urlop wychowawczy zapewne przed powrotem do pracy chciałabyś wykorzystać zaległy (a może i bieżący) urlop wypoczynkowy. Tylko czy urlop wypoczynkowy za czas pozostawania na urlopie wychowawczym w ogóle przysługuje? Czy urlop wypoczynkowy po wychowawczym przedawnił się? Zastanawiasz się pewnie czy Twój urlop wypoczynkowy niewykorzystany po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim przedawnił się w związku z długotrwałym przebywaniem na urlopie wychowawczym. Mam dla Ciebie dobre wieści – podczas urlopu wychowawczego bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy ULEGA ZAWIESZENIU. Oznacza to, że jeśli przed rozpoczęciem wychowawczego nie upłynął 3-letni okres przedawnienia Twojego urlopu wypoczynkowego to będziesz mogła z niego skorzystać po powrocie do pracy. UWAGA – w przeciwieństwie…

 • karmienie
  RODZIC W PRACY

  Przerwa w pracy na karmienie

  Droga Mamo, decydując się na powrót do pracy możesz skorzystać z szeregu uprawnień, by łatwiej pogodzić obowiązki rodzicielskie z zawodowymi. Jednym z takich przywilejów jest przerwa w pracy na karmienie. W tym wpisie podpowiem Ci: Kto może skorzystać? Kodeks pracy daje prawo do skorzystania z przerwy na karmienie tylko kobietom, które karmią piersią. Powinnaś wiedzieć, że z tego uprawnienia mogą także skorzystać Mamy, które Karmią Piersią Inaczej (KPI), czyli odciągają pokarm laktatorem i podają go dziecku butelką lub w inny sposób. W roku 2019 Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził pogląd, by przyznać prawo do korzystania z przerw na karmienie również kobietom i mężczyznom karmiącym sztucznym pokarmem. Jego zdaniem warto rozważyć uznanie…

 • CIĄŻA

  Ciąża na urlopie wychowawczym

  Droga Mamo, korzystasz aktualnie z urlopu wychowawczego i dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży?Pokażę Ci jakie masz prawne możliwości w przypadku ciąży na urlopie wychowawczym. A Ty zdecyduj, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze. Musisz wiedzieć, że ciąża i urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie powoduje z automatu jego przerwania. Oznacza to, że jeśli sama nie zdecydujesz się na rezygnację z wychowawczego to urlop trwa do terminu końcowego wskazanego we wniosku o jego udzielenie. W związku z tym masz do wyboru 3 ROZWIĄZANIA: 1. Kontynuacja wychowawczego Jak wspominałam – ciąża nie powoduje z automatu przerwania urlopu wychowawczego. W czasie ciąży i po porodzie – bieg urlopu wychowawczego nie ulega…

 • Przedłużenie umowy do dnia porodu
  CIĄŻA

  Przedłużenie umowy do dnia porodu

  Droga Czytelniczko, masz umowę o pracę na czas określony i właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? Niezależnie od tygodnia ciąży przysługuje Ci szczególna ochrona zatrudnienia. Oznacza to, że pracodawca tylko w wyjątkowych przypadkach może rozwiązać z Tobą umowę przed końcowym terminem jej obowiązywania. Ponadto, Kodeks pracy przyznaje Ci jeszcze jedną gwarancję zatrudnienia – przedłużenie umowy do dnia porodu. Co to oznacza? Jeśli umowa ma rozwiązać się po upływie 3 miesiąca ciąży, to z mocy prawa przedłuży się do dnia przyjścia na świat Twojego Maleństwa. Zależy od rodzaju umowy o pracę Przedłużenie umowy do dnia porodu ma zastosowanie do umowy:– na czas określony oraz – na okres próbny powyżej 1…

 • ochrona przed zwolnieniem
  RODZIC W PRACY

  Ochrona przed zwolnieniem po urlopie macierzyńskim

  Czy po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego przysługuje ustawowa ochrona przed zwolnieniem? Jakie są obowiązki pracodawcy związane z powrotem pracownika do pracy? W tym artykule podpowiem Ci jak uniknąć wypowiedzenia umowy o pracę. Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik wraca do pracy po urlopie macierzyńskim Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli to niemożliwe to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopuna warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracowniknie korzystał z urlopu. Przez niemożliwość dopuszczenia na dotychczasowe stanowisko należy rozumieć wyłącznie likwidację stanowiska pracy. Nie może to być pozorna/fikcyjna likwidacja stanowiska pracy.Zatem pracodawca może wskazać równorzędne stanowisko tylko w przypadku likwidacji Twojego stanowiska.…