Pakiety wniosków

pakiet wniosków

Pakiet zawiera 12 wniosków (każdy wniosek można kupić odrębnie):

☑️ o zasiłek macierzyński 81,5% podstawy wymiaru

☑️ o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze

☑️ o urlop rodzicielski w częściach (w tym o 9 tyg. dla drugiego rodzica)

☑️ o rezygnację z urlopu macierzyńskiego

☑️ o część urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała matka

☑️ o rezygnację z urlopu rodzicielskiego

☑️ o urlop macierzyński przed porodem

☑️ o przerwanie urlopu macierzyńskiego z powodu hospitalizacji dziecka

☑️ o powrót na urlop macierzyński po przerwie z powodu hospitalizacji dziecka

☑️ o skrócony urlop macierzyński (martwe urodzenie)

☑️ o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u swojego pracodawcy

☑️ o urlop rodzicielski na podst. przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2023, poz. 641)

✴️ BONUS – ściąga o urlopach w formie infografiki

pakiet wniosków

Pakiet zawiera 15 wniosków (każdy wniosek można kupić odrębnie):

☑️ o urlop ojcowski

☑️ o urlop wychowawczy

☑️ o wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

☑️ o rezygnację z urlopu wychowawczego

☑️ o obniżenie wymiaru czasu pracy

☑️ o połączenie przerw na karmienie

☑️ o urlop okolicznościowy

☑️ o urlop opiekuńczy

☑️ o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

☑️ o opiekę na dziecko

☑️ o pracę zdalną

☑️ o pracę zdalną okazjonalną

☑️ o elastyczną organizację pracy

☑️ oświadczenie o braku zgody na pracę ponad 8h

☑️ oświadczenie o braku zgody na nadgodziny, nocki, delegacje

Informacje ogólne

Pakiet/wniosek wysyłam na Twój adres mailowy automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

Wnioski są w formacie *.docx oraz *.odt, aby umożliwić własną edycję.

Dodatkowo każdy wniosek posiada:
✔️ podstawę prawną
✔️ wykaz obowiązkowych załączników
✔️ mój komentarz, by wiedzieć co wpisać i zaznaczyć.

Wnioski są zgodne z:
☑️ ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465)
☑️ ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 poz. 984)
☑️ rozporządzeniem z dnia 8 maja 2023 r. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. 937)