opieka
RODZIC W PRACY

Opieka na dziecko z art. 188 Kodeksu pracy

Opieka na dziecko z art. 188 Kodeksu pracy to uprawnienie pracownicze, dzięki któremu zyskujesz w ciągu roku dodatkowe i płatne dni wolne od pracy.

Dla kogo?

Uprawnienie to przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat. Oznacza to, że z prawa do opieki mogą skorzystać rodzice oraz inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem (rodzice adopcyjni, zastępczy, opiekunowie prawni i faktyczni).

Jeśli pracujesz na umowie zlecenie lub o dzieło to niestety to uprawnienie Ci nie przysługuje, ponieważ w świetle przepisów Kodeksu pracy nie jesteś pracownikiem – jesteś zleceniobiorcą lub wykonawcą dzieła (reguluje to Kodeks cywilny).

Prawo do opieki nie zależy od:
– sposobu nawiązania stosunku pracy (u. o pracę, mianowanie, powołanie, wybór)
– rodzaju umowy o pracę
– wymiaru czasu pracy
– okresu zatrudnienia
– liczby dzieci.

W danym roku z opieki może skorzystać jeden z zatrudnionych rodziców lub opiekunów. Ewentualnie rodzice mogą podzielić się opieką (np. po 1 dniu na rodzica).

Jak skorzystać?

OŚWIADCZENIE

Opieka to uprawnienie, a nie obowiązek. A zatem to rodzice decydują czy chcą skorzystać i które z nich skorzysta z opieki w danym roku. W tym celu do akt osobowych składają oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki.

Z uprawnienia możesz skorzystać w każdym roku kalendarzowym. Pamiętaj, że opieka niewykorzystana w ciągu roku przepada – nie przechodzi na następny rok ani nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

WNIOSEK

Opieka na dziecko jest udzielana na Twój wniosek.

Przepisy nie regulują terminu w jakim należy złożyć wniosek.

Ponadto prośby o zwolnienie od pracy z tytułu opieki nie masz obowiązku uzasadniać.

Pracodawca co do zasady nie może odmówić udzielenia zwolnienia, ale może nie wyrazić zgody na zwolnienie w terminie, o który wnioskujesz – np. Twoja nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenia w zakładzie pracy. Odmowa jest dopuszczalna tylko w szczególnych okolicznościach leżących po stronie pracodawcy.

We wniosku powinno znaleźć się oświadczenie drugiego rodzica o tym, że nie będzie korzystał w danym roku z opieki, ponieważ uprawnienie to przysługuje w ciągu roku tylko jednemu rodzicowi.

Wymiar

Z opieki można skorzystać w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Przy czym wymiar godzinowy opieki zależy od Twojego wymiaru czasu pracy:

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY – 2 dni lub 16 godzin

NIEPEŁNY WYMIAR CZASU PRACY – 2 dni lub liczba godzin proporcjonalnie do wymiaru etatu
(np. 1/2 etatu to prawo do 2 dni lub 8 godzin).

To Ty jako pracownik w pierwszym wniosku w ciągu roku decydujesz w jakiej formie będziesz korzystała z tego prawa – czy w dniach, czy w godzinach. Zatem masz prawo wybrać co jest dla Ciebie korzystniejsze.

Pamiętaj jednak, że jeżeli w pierwszym wniosku prosiłaś o udzielenie 1 dnia opieki to potem nie możesz już wnioskować o jej udzielenie w godzinach i na odwrót.

UWAGA: Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze czasu pracy i jednego dnia pracujesz więcej godzin, a innego mniej (albo w równoważnym systemie czasu pracy) – wybór 2 dni zamiast wymiaru godzinowego może okazać się dla Ciebie opcją korzystniejszą

Wynagrodzenie

Za czas zwolnienia od pracy z tytułu opieki na dziecko należy się wynagrodzenie obliczone jak za urlop.
Oznacza to, że przysługuje Ci 100% wynagrodzenia, tak jakbyś świadczyła pracę.

Podsumowanie

Opieka na dziecko jest jednym z wielu uprawnień zagwarantowanych rodzicom w Kodeksie pracy.
O pozostałych przeczytasz w artykule o 10 prawach dla mam wracających do pracy po macierzyńskim.

Potrzebujesz wniosku o opiekę na dziecko? Znajdziesz go w moim Pakiecie wniosków UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY https://prostyparagraf.pl/pakiety-wnioskow/

Podstawa prawna:
art. 188 oraz 1891 Kodeksu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *