ochrona przed zwolnieniem
RODZIC W PRACY

Ochrona przed zwolnieniem po urlopie macierzyńskim

Czy po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego przysługuje ustawowa ochrona przed zwolnieniem? Jakie są obowiązki pracodawcy związane z powrotem pracownika do pracy? W tym artykule podpowiem Ci jak uniknąć wypowiedzenia umowy o pracę.

Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik wraca do pracy po urlopie macierzyńskim

Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli to niemożliwe to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu
na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik
nie korzystał z urlopu.

Przez niemożliwość dopuszczenia na dotychczasowe stanowisko należy rozumieć wyłącznie likwidację stanowiska pracy. Nie może to być pozorna/fikcyjna likwidacja stanowiska pracy.
Zatem pracodawca może wskazać równorzędne stanowisko tylko w przypadku likwidacji Twojego stanowiska.

Wyrok SA w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 czerwca 2016 r. III APa 8/16
Za równorzędne stanowisko można uznać takie, które gwarantuje wynagrodzenie
na dotychczasowym poziomie i zapewnia dotychczasową pozycję zawodową oraz możliwości awansowe nie mniejsze od posiadanych poprzednio
.

Niestety nie ma w polskim prawie realnej ochrony przed zwolnieniem dla kobiety wracającej do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
Bowiem może zdarzyć się tak, że jednego dnia pracodawca dopuszcza Cię do pracy (dopełnia ustawowego obowiązku „dopuszczenia do pracy”), a kolejnego dnia czeka na Ciebie wypowiedzenie umowy o pracę 🙁

Istnieją jednak 3 uprawnienia, z których może skorzystać Mama wracająca do pracy i zapewnić sobie przynajmniej tymczasową ochronę przed zwolnieniem.

1. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na umowie o pracę u swojego pracodawcy

Warto wiedzieć, że łączenie pracy z urlopem rodzicielskim u pracodawcy, który udzielił urlopu jest jedną z możliwości uniknięcia wypowiedzenia umowy o pracę, jednak tylko przez okres korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Masz możliwość połączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W ten sposób następuje z mocy prawa proporcjonalne wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego. Tym samym przez dłuższy czas przysługuje Ci ochrona przed zwolnieniem.

Wyjątki, gdy ochrona jest wyłączona:
✖️ ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
✖️ rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)

  2. Obniżenie wymiaru czasu pracy

  Obniżenie wymiaru czasu pracy powoduje, że co do zasady przysługuje Ci ochrona przed zwolnieniem przez 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy (nie wcześniej jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem pracy na obniżonym etacie).

  Wyjątki, gdy ochrona jest wyłączona:
  ✖️ ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
  ✖️ rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)
  ✖️ rozwiązanie umowy na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (wbrew nazwie także zwolnienia indywidualne, np. likwidacja stanowiska pracy) – gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

   3. Urlop wychowawczy

   Od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy (nie wcześniej jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu) do dnia jego zakończenia co do zasady przysługuje Ci ochrona przed zwolnieniem.

   Wyjątki, gdy ochrona jest wyłączona:
   ✖️ ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
   ✖️ rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)
   ✖️ rozwiązanie umowy na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (wbrew nazwie także zwolnienia indywidualne, np. likwidacja stanowiska pracy) – gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a urlop powyżej 3 miesięcy

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *