karmienie
RODZIC W PRACY

Przerwa w pracy na karmienie

Droga Mamo, decydując się na powrót do pracy możesz skorzystać z szeregu uprawnień, by łatwiej pogodzić obowiązki rodzicielskie z zawodowymi. Jednym z takich przywilejów jest przerwa w pracy na karmienie. W tym wpisie podpowiem Ci:

 • komu przysługuje przerwa na karmienie,
 • w jakim wymiarze,
 • jakie dokumenty trzeba złożyć pracodawcy.

Kto może skorzystać?

Kodeks pracy daje prawo do skorzystania z przerwy na karmienie tylko kobietom, które karmią piersią.

Powinnaś wiedzieć, że z tego uprawnienia mogą także skorzystać Mamy, które Karmią Piersią Inaczej (KPI), czyli odciągają pokarm laktatorem i podają go dziecku butelką lub w inny sposób.

W roku 2019 Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził pogląd, by przyznać prawo do korzystania z przerw na karmienie również kobietom i mężczyznom karmiącym sztucznym pokarmem. Jego zdaniem warto rozważyć uznanie czasu przewidzianego na karmienie piersią za czas uwagi poświęcanej dziecku i pomost pomiędzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym.

Zwrócił się do minister rodziny, aby w porozumieniu z MSWiA rozważyła wprowadzenie w tym zakresie odpowiednich zmian.

Wystąpienie RPO do MRPiPS w spr. przerw na karmienie oraz odpowiedź MRPiPS

Wymiar przerwy w pracy na karmienie

Ilość i długość przerw na karmienie zależy od ilości karmionych dzieci oraz Twojego wymiaru czasu pracy.

Jeśli karmisz piersią 1 dziecko to przysługuje Ci:

 • 1 x 30 min (praca w przedziale 4-6h) lub
 • 2 x 30 min (praca >6h)

Jeśli karmisz więcej niż 1 dziecko to przysługuje Ci:

 • 1 x 45min (praca 4-6h) lub
 • 2 x 45min (praca >6h)

UWAGA: na Twój wniosek przerwy mogą zostać udzielone łącznie – w miejsce połączonych przerw możesz kończyć pracę odpowiednio wcześniej.

Wynagrodzenie za czas przerwy w pracy na karmienie

Przerwy na karmienie wlicza się do czasu pracy. To oznacza, że zachowujesz za ten czas prawo do wynagrodzenia – obliczanego jak za urlop.

Wymagane dokumenty

Powinnaś wiedzieć, że jedynym wymaganym dokumentem, który należy złożyć pracodawcy jest Twoje OŚWIADCZENIE o tym, że karmisz piersią.

Przepisy nie wymagają składania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią. Zatem takie żądanie pracodawcy nie znajduje poparcia w przepisach.

Co więcej – na takim stanowisku stoi również Państwowa Inspekcja Pracy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Z poglądem o zaświadczeniu lekarskim można spotkać się w doktrynie – np. A. Sobczyk w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz.

Podsumowanie

Pamiętaj, że przerwa w pracy na karmienie jest jednym z wielu uprawnień, które przysługują Ci po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Listę 10 uprawnień dla Mam znajdziesz w tym poście.

Przerwa w pracy na karmienie ZALEŻY OD:

 • sposobu karmienia (tylko piersią, w tym KPI)
 • ilości karmionych dzieci
 • wymiaru czasu pracy
 • złożenia pracodawcy oświadczenia o karmieniu piersią

Przerwa w pracy na karmienie NIE ZALEŻY OD:

 • rodzaju umowy o pracę
 • wieku dziecka
 • złożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią

Potrzebujesz wniosku o połączenie przerw na karmienie? Znajdziesz go w moim Pakiecie wniosków UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY https://prostyparagraf.pl/pakiety-wnioskow/

Podstawa prawna:
art. 187 Kodeksu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *