work-life balance
RODZIC W PRACY

Work-life balance, czyli 7 nowości dla rodziców w Kodeksie pracy

Rodzicu, nowelizacja Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r. mająca na celu wdrożenie unijnej dyrektywy tzw. Work-life balance wprowadziła nowe uprawnienia, z których możesz skorzystać.
Poznaj 7 nowości dla rodziców w Kodeksie pracy.

1. Większy wymiar urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze:
41 tygodni – 1 dziecko
43 tygodnie – więcej niż 1 dziecko
65 tygodni – 1 dziecko z zaświadczeniem z ustawy „Za życiem”
67 tygodni – więcej niż 1 dziecko z zaświadczeniem z ustawy „Za życiem”
38/62 tygodnie – pracownicy z art. 183 § 3 Kodeksu pracy

UWAGA – 9 tygodni z tego wymiaru może wykorzystać wyłącznie drugi z rodziców!
Oznacza to, że jeden rodzic może wykorzystać max 32 tyg. z puli 41 (wersja przy 1 dziecku).

Jeśli potrzebujesz aktualnego wniosku o urlop rodzicielski (po nowelizacji Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r.) to znajdziesz go w moim pakiecie wniosków „Urlop macierzyński i rodzicielski”

2. Wyższy zasiłek macierzyński

Do wyboru masz:

✔️ 100% podstawy wymiaru zasiłku przez okres urlopu macierzyńskiego + 70% podstawy przez okres urlopu rodzicielskiego.
Zatem w wersji przy 1 dziecku to 100% przez 20 tyg. + 70% przez 32 tyg.

✔️ 81,5% podstawy wymiaru zasiłku przez łączny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
Zatem w wersji przy 1 dziecku to 81,5% przez 52 tyg.
W tym celu w ciągu 21 dni od porodu musisz złożyć pisemny wniosek o wypłatę zasiłku. W przeciwnym razie z automatu będzie opcja 100%+70%.
Wniosek znajdziesz w w moim pakiecie wniosków „Urlop macierzyński i rodzicielski”

UWAGA: 9 tygodni urlopu dla drugiego rodzica jest zawsze płatne 70% podstawy wymiaru zasiłku!

3. Dodatkowe przerwy w pracy po 15 minut

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła dwie dodatkowe 15 minutowe przerwy w pracy poza przerwą podstawową (tzw. śniadaniową):

✔️ druga – gdy dobowy wymiar czasu pracy >9h

✔️ kolejna – gdy dobowy wymiar czasu pracy >16h

4. Urlop opiekuńczy

To urlop w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny
lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki
lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Przysługuje w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym i jest bezpłatny.

5. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

To uprawnienie, z którego możesz skorzystać w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Przysługuje w wymiarze 2 dni/16h w roku kalendarzowym i jest płatne 1/2 wynagrodzenia.

6. Elastyczna organizacja pracy

W ramach elastycznej organizacji pracy jako rodzic dziecka do 8 roku życia możesz wnioskować o:
✔️ pracę zdalną
✔️ obniżenie wymiaru czasu pracy
✔️ system przerywanego czasu pracy
✔️ system skróconego tygodnia pracy
✔️ system pracy weekendowej
✔️ ruchomy czas pracy
✔️ indywidualny czas pracy

7. Podwyższenie granicy wieku dziecka przy uprawnieniach w zakresie organizacji pracy z art. 178 § 2 KP

Rodzic wychowujący dziecko do 8 roku życia (poprzednio do 4 roku życia) ma możliwość nie wyrażenia zgody na:
✔️ pracę w porze nocnej
✔️ nadgodziny
✔️ delegacje
✔️ system przerywanego czasu pracy

Z uprawnienia można skorzystać składając pracodawcy oświadczenie, które można w dowolnej chwili zmienić oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

PAMIĘTAJ – z uprawnienia może korzystać jeden rodzic


Wszystkie aktualne wnioski po nowelizacji Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r. znajdziesz w moich pakietach wniosków:

„Urlop macierzyński i rodzicielski”

pakiet wniosków


„Uprawnienia rodziców w pracy”

pakiet wniosków