uprawnieniarodzicow
RODZIC W PRACY

Uprawnienia dla rodziców dziecka do 8 roku życia

Pracujesz i wychowujesz dziecko do 8 roku życia? Poznaj uprawnienia, z których możesz skorzystać w pracy, by ułatwić sobie godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem.

Uprawnienia dla rodziców w zakresie organizacji pracy

Możliwość nie wyrażenia zgody na:

 • pracę w systemie przerywanego czasu pracy
 • pracę w porze nocnej (czyli w godzinach 21-7)
 • pracę w godzinach nadliczbowych
 • delegacje
Co złożyć?

Do akt osobowych składasz OŚWIADCZENIE o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia.

Możesz wyrazić zgodę na nadgodziny, ale nie na delegacje i na odwrót.

W każdej chwili możesz takie oświadczenie zmienić i wyrazić zgodę/odmówić zgody.

Pamiętaj, że w tym samym czasie tylko jeden z rodziców może korzystać z danego uprawnienia.

Elastyczna organizacja pracy

Możliwość wnioskowania o:

 • pracę zdalną
 • obniżenie wymiaru czasu pracy
 • system przerywanego czasu pracy
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny czas pracy
Co i kiedy złożyć?

Złóż pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem pracy w jednej z wybranych form elastycznej organizacji pracy.

Pracodawca ma możliwość odmowy uwzględnienia wniosku, ponieważ powinien uwzględnić nie tylko potrzeby pracownika, ale także własne potrzeby i możliwości organizacyjne.

Podstawa prawna:
art. 178 §2, 188(1) oraz 189(1) Kodeksu pracy