urlop-wypoczynkowy
RODZIC W PRACY

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Droga Mamo,
jeśli kończy Ci się urlop wychowawczy zapewne przed powrotem do pracy chciałabyś wykorzystać zaległy (a może i bieżący) urlop wypoczynkowy. Tylko czy urlop wypoczynkowy za czas pozostawania na urlopie wychowawczym w ogóle przysługuje?


Czy urlop wypoczynkowy po wychowawczym przedawnił się?

Zastanawiasz się pewnie czy Twój urlop wypoczynkowy niewykorzystany po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim przedawnił się w związku z długotrwałym przebywaniem na urlopie wychowawczym.

Mam dla Ciebie dobre wieści – podczas urlopu wychowawczego bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy ULEGA ZAWIESZENIU.

Oznacza to, że jeśli przed rozpoczęciem wychowawczego nie upłynął 3-letni okres przedawnienia Twojego urlopu wypoczynkowego to będziesz mogła z niego skorzystać po powrocie do pracy.

UWAGA – w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim – pracodawca nie jest związany Twoim wnioskiem urlopowym. Oznacza to, że może nie wyrazić zgody na urlop bezpośrednio po wychowawczym.


3 ZASADY USTALANIA WYMIARU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO PO URLOPIE WYCHOWAWCZYM:

Poznaj 3 proste zasady, dzięki którym ustalisz czy i w jakim wymiarze przysługuje Ci urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym.


1. Urlop wypoczynkowy nie przysługuje

za lata w całości objęte urlopem wychowawczym.


2. Urlop wypoczynkowy przysługuje w pełnym wymiarze

  • gdy urlop wychowawczy rozpoczęłaś po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za cały rok
    (tj. po 1 stycznia danego roku) oraz

  • gdy wróciłaś do pracy po wychowawczym po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za cały rok
    (tj. po 1 stycznia danego roku).


3. Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym

gdy wróciłaś do pracy po wychowawczym, który trwał 1 stycznia danego roku.

Przykład:

Urlop wychowawczy od 2.01.2019r. do 2.01.2021r.

2019 – urlop wypoczynkowy przysługuje w pełnym wymiarze

2020 – urlop wypoczynkowy nie przysługuje

2021 – urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym


Z kolei o urlopie wypoczynkowym po macierzyńskim przeczytasz w tym poście.

Podstawa prawna:
art. 1552 , 1552a, 2931 Kodeksu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *