uprawnieniarodzicow
RODZIC W PRACY

Uprawnienia dla rodziców dziecka do 4 roku życia

Pracujesz i wychowujesz dziecko do 4 roku życia?

Poznaj 5 praw, z których możesz skorzystać w pracy, by ułatwić sobie godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem.


1. Brak zgody na pracę ponad 8h

Jeśli jesteś zatrudniona w systemie pracy obejmującym większą ilość godzin jednego dnia, masz prawo przerwać pracę po 8 h.

Pamiętaj, że zachowujesz prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy.

2. Brak zgody na pracę w systemie przerywanego czasu pracy

3. Brak zgody na nadgodziny

4. Brak zgody na pracę w porze nocnej

5. Brak zgody na delegacje


Co złożyć?

Do akt osobowych składasz OŚWIADCZENIE o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia.

Możesz wyrazić zgodę na nadgodziny, ale nie na delegacje i na odwrót.

W każdej chwili możesz takie oświadczenie zmienić i wyrazić zgodę/odmówić zgody.

Pamiętaj, że w tym samym czasie tylko jeden z rodziców może korzystać z danego uprawnienia.

Podstawa prawna:
art. 148 pkt 3 oraz 178 §2 Kodeksu pracy