• uprawnieniarodzicow
    RODZIC W PRACY

    Uprawnienia dla rodziców dziecka do 4 roku życia

    Pracujesz i wychowujesz dziecko do 4 roku życia? Poznaj 5 praw, z których możesz skorzystać w pracy, by ułatwić sobie godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem. 1. Brak zgody na pracę ponad 8h Jeśli jesteś zatrudniona w systemie pracy obejmującym większą ilość godzin jednego dnia, masz prawo przerwać pracę po 8 h. Pamiętaj, że zachowujesz prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy. 2. Brak zgody na pracę w systemie przerywanego czasu pracy 3. Brak zgody na nadgodziny 4. Brak zgody na pracę w porze nocnej 5. Brak zgody na delegacje Co złożyć? Do akt osobowych składasz OŚWIADCZENIE o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia.…