• opieka
    RODZIC W PRACY

    Zwolnienie na opiekę nad zdrowym dzieckiem

    Zwolnienie na opiekę nad zdrowym dzieckiem to uprawnienie pracownicze, dzięki któremu zyskujesz w ciągu roku dodatkowe i płatne dni wolne od pracy. Dla kogo? Uprawnienie to przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat. Oznacza to, że z prawa do opieki mogą skorzystać rodzice oraz inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem (rodzice adopcyjni, zastępczy, opiekunowie prawni i faktyczni). Jeśli pracujesz na umowie zlecenie lub o dzieło to niestety to uprawnienie Ci nie przysługuje, ponieważ w świetle przepisów Kodeksu pracy nie jesteś pracownikiem – jesteś zleceniobiorcą lub wykonawcą dzieła (reguluje to Kodeks cywilny). Prawo do opieki nie zależy od:– sposobu nawiązania stosunku pracy (u. o pracę, mianowanie, powołanie, wybór)– rodzaju…