• urlop-wypoczynkowy
    RODZIC W PRACY

    Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

    Droga Mamo,jeśli kończy Ci się urlop wychowawczy zapewne przed powrotem do pracy chciałabyś wykorzystać zaległy (a może i bieżący) urlop wypoczynkowy. Tylko czy urlop wypoczynkowy za czas pozostawania na urlopie wychowawczym w ogóle przysługuje? Czy urlop wypoczynkowy po wychowawczym przedawnił się? Zastanawiasz się pewnie czy Twój urlop wypoczynkowy niewykorzystany po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim przedawnił się w związku z długotrwałym przebywaniem na urlopie wychowawczym. Mam dla Ciebie dobre wieści – podczas urlopu wychowawczego bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy ULEGA ZAWIESZENIU. Oznacza to, że jeśli przed rozpoczęciem wychowawczego nie upłynął 3-letni okres przedawnienia Twojego urlopu wypoczynkowego to będziesz mogła z niego skorzystać po powrocie do pracy. UWAGA – w przeciwieństwie…