• ochrona przed zwolnieniem
    RODZIC W PRACY

    Ochrona przed zwolnieniem po macierzyńskim

    Droga Mamo, ciąża i urlop macierzyński gwarantują Ci szczególną ochronę zatrudnienia. Natomiast po powrocie do pracy może czekać Cię niemiła niespodzianka ze strony pracodawcy w postaci wypowiedzenia umowy. Mam dla Ciebie jednak dobre wiadomości. W kodeksie pracy jest uregulowana ochrona przed zwolnieniem po macierzyńskim w postaci OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY. Nie jest to ochrona bezwzględna i bezwarunkowa. Jednak może dać Ci gwarancję zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu. Obniżenie wymiaru czasu pracy – charakterystyka Dotychczasowy wymiar czasu pracy możesz obniżyć maksymalnie do ½ etatu. Jeśli więc aktualnie pracowałaś na pół etatu lub mniej – nie możesz skorzystać z tego uprawnienia. Przepisy nie regulują w jakim rozkładzie…